APS

  • Conecta Jove

És un projecte d’ Aprenentatge i Servei (ApS) intergeneracional compartit per una xarxa d’ ONG, que impulsa la participació dels joves a la seva comunitat mitjançant accions formatives, orientades a la millora de les competències digitals de la ciutadania( joves, persones adultes, gent gran) i col·lectius amb més dificultats d’integració.

  • Manteniment de la “Nostra Placeta”

Cuidem la placeta: l’esplai vetllara per a cuidar i mantenir els espais del projecte de la palceta.

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai