INSCRIPCIONS

Aquí podeu consultar els quotes per a les activitats, per a la recollida escolar i la quota d’inscripció. Els preus de les activitats especials com les colònies, casals, excursions els anirem publicant quan obrim les inscripcions per a les activitats.

INSCRIPCIONS A L’ESPLAI PREU
1 dia/setmana 20 €/mes
2 dies/setmana 22 €/mes
3 dies/setmana 24 €/mes
4 dies/setmana 26 €/mes
5 dies/setmana 28 €/mes
Joves 15 €/mes
RECOLLIDA ESCOLAR PREU
1 dia 9 €/mes
2 dies 12 €/mes
3 dies 15 €/mes
4 dies 18 €/mes
5 dies 21 €/mes

Per inscriure’t a l’Esplai has de passar per la Secretaria, aportant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o jove
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • 2 fotografies de carnet
  • Fotocòpia de les dades bancàries

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai