INSCRIPCIONS

Aquí podeu consultar els quotes per a les activitats, per a la recollida escolar i la quota d’inscripció. Els preus de les activitats especials com les colònies, casals, excursions els anirem publicant quan obrim les inscripcions per a les activitats.

INSCRIPCIONS A L’ESPLAI PREU
1 dia i dissabte 25 €
2 dies i dissabte 27 €
3 dies i dissabte 29 €
Joves 15 €
RECOLLIDA ESCOLAR PREU
16.30h 17.00h
1 dia i dissabte 6 € 4 €
2 dies i dissabte 8 € 6 €
3 dies i dissabte 12 € 8 €

Matrícula: 15€

Per inscriure’t a l’Esplai has de passar per la Secretaria, aportant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o jove
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • 2 fotografies de carnet
  • Fotocòpia de les dades bancàries

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai