HISTÒRIA

L’esplai GISC, antigament anomenat Grup Infantil Sant Cosme, depèn jurídicament i és un projecte de la Fundació Catalana de l’Esplai.
L’esplai, des de l’any 1973 desenvolupa una tasca social i educativa continuada i reconeguda al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat i que enguany celebrarà el seu 40è aniversari.
Des de fa més de quaranta anys, l’esplai organitza activitats educatives en el temps de lleure dels infants i llurs famílies i col·labora amb la comunitat educativa en la seva educació i aprenentatges.
L’esplai és un espai de vida comunitària on petits i grans conviuen sense exclusions. Un lloc on aprenen a participar i assumir responsabilitats. A ser més autònoms, créixer i passar-ho bé, amb el joc, l’esport, les excursions, la música, les tecnologies i l’expressió artística. Des d’on poden conèixer i estimar el barri, la ciutat i Catalunya, la seva llengua, les tradicions i el medi natural.
L’esplai dona suport a les famílies i els seus fills per a conciliar la vida laboral, escolar i familiar. També ajuda a un millor èxit escolar. Promou que els joves puguin desenvolupar els seus projectes, fer un servei a la comunitat i viure un temps de lleure no consumista en un ambient saludable.
En fi, l’esplai és un espai per a fer amics/es i aprendre a ser millors pares, fills, germans, companys i ciutadans. Feliços i compromesos.
Tot això ho fa treballant en xarxa, amb la comunitat educativa, amb les entitats, amb els veïns i veïnes, amb les administracions i amb la Federació i la Fundació Catalana de l’Esplai.

Infants celebrant el Tió
Els joves en el “Encuentro Conecta Joven” a Asturies

 

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai